Borgermøde om busnet

NYE REJSEMØNSTRE. En større trafikkabale skal gå op, når Cityringen åbner i sommeren 2019. Borgermøde om busserne afholdes i februar.

Af Nanna Boye

nanna@lokalavisen-frb.dk

TRAFIK: Når Cityringen åbner i 2019 skal brugerne også vænne sig til et nyt busnet på Frederiksberg, nye navne på buslinjerne og nye rejsemønstre.

Nyt Bynet hedder forslaget, der er udarbejdet af Movia. Forslaget sendes i høring fra 22. januar til 4. marts.

Ideen med Nyt Bynet er at sikre sammenhæng på tværs af transportformerne bus, tog og metro.

Høringen handler om, hvordan det lokale busnet skal køre, når Metro Cityringen åbner.

I den forbindelse arrangerer Frederiksberg Kommune et borgermøde, hvor alle kan blive klogere på det lokale busnet, linjer og forbindelser.

Kan få sindene i kog

Jan E. Jørgensen (V), formand for by- og miljøudvalget siger til Lokalavisen:

»Det bliver en spændende proces at få tilpasset busnettet til den kommende Metro Cityring.

Vi har ikke besluttet noget, før forslaget sendes i høring, men det er vigtigt for mig, at vi fortsat kan komme med bussen på Frederiksberg – også selvom vi får mere metro.

På den anden side vil metro cityringen selvfølgelig betyde, at der på visse strækninger vil være færre, der har behov for at tage bussen.

Vi kommer til at gå grundigt til værks – også fordi vi ved af erfaring, at ændringer af busruter er noget, der virkelig kan få sindene i kog.«

A-busserne

Frederiksberg Kommune får tre metrostationer ved Frederiksberg Allé, Frederiksberg Station og Aksel Møllers Have.

Frederiksberg Allé Station bliver en ny central station med mange skiftemuligheder.

Herfra kan man skifte mellem metro og to A-busser, som blandt andet vil køre ad Frederiksberg Allé.

En A-bus på Frederiksberg Allé samt Cityringen vil medføre en stor aflastning af Gammel Kongevej, som betyder, at der ikke længere er passagergrundlag til en A-bus her.

Men linje 26 og 31 bibeholdes.

Metrostationen ved Frederiksberg Centret giver nye muligheder for at skifte mellem Cityringen og den eksisterende metro, og det giver nye og hurtige rejsemuligheder på kryds og tværs af byen.

På den baggrund mener Movia ikke, at der er behov for en A-bus på Falkoner Allé, mens linje 18 bibeholdes med seks afgange i timen i myldretiden.

Linje 18 vil, som

Movias plan for Nyt Bynet.

linje 8A i dag, sikre forbindelse mod syd til Valby St. og mod nord til Nørrebro og bl.a. Cityringsstationerne Nuuks Plads (hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade) og Nørrebros Runddel.

Fra Aksel Møllers Have Station vil der være skiftemuligheder til en A-bus (linje 2A) mod indre by, herunder Hovedbanegården. Linje 2A vil fortsat sikre forbindelse til Forum St., til Grøndal Station og S-tog samt til Brønshøj Torv, hvor der kan skiftes til bl.a. linje 5C.

Politisk beslutning

I høringsperioden indsam-ler og bearbejder forvalt-ningen de indkomne høringssvar.

I løbet af marts og april fremlægges det samlede forslag til busnet for by- og miljøudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Inden maj skal der tages en politisk beslutning om godkendelse af Nyt Bynet, inden det går videre til Movia.

FAKTA

Linjebeskrivelser: moviatrafik.dk/nyt-bynet

Kommentarer til Movias forslag kan frem til 4. marts sendes til nytbynet@frederiksberg.dk

Borgermødet finder sted onsdag 21. februar kl. 15-18, Professionshøjskolen Metropol, Nyelandsvej 27.

- læs flere artikler > artikel oversigt...