Busændringer skal til debat på borgermøde

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

NYELANDSVEJ: ’Hvordan kan det foreslåede bynet gavne os, der bor krydset Roskildevej og/Dalgas Boulevard?’ spørger en bekymret borger i et læserbrev, mens andre frygter dårligere busbetjening af Peter Bangs Vej, hvis der bliver pillet ved linje 9A.

Om man vil det eller ej, så kører Cityringen på skinner fra sommeren 2019, og det betyder at busserne skal flettes ind i en større trafikal kabale, som skal gå op.

Borgermøde om busser

Vil du vide mere, så er der borgermøde om det nye busnet onsdag 21. februar kl. 15-18 på Professionshøjskolen Metropol på Nyelandsvej 27.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.

På mødet kan du få mere at vide om det lokale busnet, når Metro Cityringen åbner.

Frederiksberg får metrostationer på Frederiksberg Allé, Frederiksberg Station og Aksel Møllers Have, der skal passes ind med de eksisterende busser. A-busserne skal nærstuderes for at se, hvad behovet er for busserne.

Kom med forslag

I løbet af marts og april fremlægges det samlede forslag til fremtidens busnet for Kommunalbestyrelsen, By- og Miljøudvalget og Magistraten.

I slutningen af april skal der tages en politisk beslutning på rådhuset, før sagen sendes videre til Movia. Vil du vide mere, så læs mere på www.moviatrafik.dk/nyt-bynet. Har du et forslag til den kommende buskørsel, så send en mail til: nytbynet@frederiksberg.dk senest 4. marts.

Hvordan rammer busomlægningerne dig? Giv os din historie på facebook.com/frederiksbergbladet eller skriv til os på red@frederiksbergbladet.dk

- læs flere artikler > artikel oversigt...