Byens ressourcer skal mere i spil

PEJLEMÆRKER. Radikale Venstre og Socialdemokratiet har udarbejdet fælles pejlemærker, der sætter kurs mod et mere progressivt Frederiksberg. Det fortæller de om her.

Af Jeanette Hougaard

jhg@minby.dk

SAMTALE: »Hører du det rygte?« udbryder Lone Loklindt (R) overrasket, mens Michael Vindfeldt (S) på den anden side af mødebordet kigger ned i bordet og konstaterer, at han også har hørt det.3101

Dét, rygtet, jeg forelægger de to spidskandidater, går på, at Radikale og Socialdemokratiet på forhånd har aftalt, at det er Lone Loklindt, der skal være borgmester, hvis valgforbundet af R, S, SF, Enhedslisten og Alternativet får flertal ved kommunalvalget 21.november.

Selvfølgelig ville de aldrig indrømme det overfor mig, hvis det var tilfældet, og de benægter da også, men fristelsen for at se deres reaktion denne fredag morgen, hvor solen er på vej op over Frederiksberg, er for stor.

»Selvfølgelig er det interessant, hvem der skal være borgmester, men det er faktisk mere interessant hvad det er for en politik, der bliver ført,« mener Michael Vindfeldt.

Det har han ret i. Det er også præcis grunden til, at vi har aftalt at mødes til interview for at få uddybet, hvad det egentlig er, der samler dem udover deres tidligere udmeldinger om skattestop de næste fire år, et brud med blokpolitik og højere politiske ambitioner.

Svarene er nedfældet i et fælles valggrundlag.

»Vi går efter et mere progressivt Frederiksberg. Frederiksberg er et sted med rigtig mange ressourcer og det synes vi godt, vi kunne løfte og vise noget mere af. Det gør vi i eksempelvis forhold til at være et grønt fyrtårn for resten af Danmark eller i forhold til de flygtninge, vi modtager,« siger Michael Vindfeldt og fortsætter:

»Dét, at vi har ressourcer, gør også nødvendigvis, at vi må investere og der har vi peget rigtig meget på børnene. Både Radikale og vi sætter meget fokus på den sociale arv, så uanset under hvilke vilkår, man bliver født, så skal man altså have de bedste muligheder for at udvikle sit potentiale,« siger han og lader Lone Loklindt få ordet.

Investere tidligt

»Det handler om tidlig indsats i forhold til børn, og der gør det jo en kæmpe forskel, at hvis man er bagud, når man starter i første klasse så er det rigtig svært at indhente. Det gælder også i hele den sociale indsats. Når vi er så ressourcestærke her, så skal vi også kunne løfte vores egne sociale problemer, for dem har vi også på Frederiksberg. Og så skal vi selvfølgelig være danmarksmester i integration, fordi det har vi forudsætningerne for at være,« siger hun.

For de to spidskandidater handler det om at investere tidligt i en indsats, der kaster værdi af sig på længere sigt.

»Der er nogle områder, hvor det godt kan betale sig at investere up front, foreksempel i inklusion i skolerne. I Herning havde man besluttet, at der skulle ikke være besparelser i det. Man lod alle penge følge med og lagde endda lidt til – for så senere at få en besparelse ud af, at man faktisk fik inkluderet alle elever, fordi man fik det gjort på en måde, hvor der var fagpersonale nok til at tage sig af det. Det er den tænkning, at hvis du laver en tidlig indsats så bliver folk mere selvhjulpne,« forklarer Lone Loklindt.

Det er selvfølgelig ikke en helt ny tankegang her i kommunen, men den skal bare veje tungere, mener de.

»Mange politikere tænker et år frem – det skal være længere lys på. Et område som forebyggelse er en udgift, der kommer nu og her, men den betaler sig jo 10-20-30 fold igen, hvis man tænker det rigtigt,« siger Michael Vindfeldt og kommer med et andet eksempel:

»Frederiksberg betaler en del af prisen for indlæggelser.Ved at mindske indlæggelser og genindlægglser, så kan man spare rigtig mange penge,« fremhæve Michael Vindfeldt.

Mindre silotænkning

Et andet pejlemærke for deres samarbejde er, at de gerne vil have den kommunale forvaltning til at arbejde mere tværgående. Helt konkret burde kommunens indkøbsfunktion, der indkøber både produkter og ydelser i private firmaer, tage kommunens beskæftigelsesindsats i hånden, og gøre socialt ansvar til et parameter ved udbud.

Det ville både øge chancen for at få flere lokale leverandører, men også bane vej ind på arbejdsmarkedet for de borgere, der har svært ved at få fodfæste.

»Så kan det godt være, at vi sætter kvalitet og sociale krav lidt højere end prisen, men hvis du kan få bare en procent flere i job, vil det spare rigtig mange penge for kommunen og det giver rigtig meget livsværdi og anerkendelse til de virksomheder, der løfter de opgaver,« mener Lone Loklindt.

Danmarks grønne fyrtårn

Med den befolkningstæthed og få kvadratkilometer Frederiksberg Kommune har, er der al mulig grund til at arbejde med en vision om at gøre Frederiksberg til Danmarks grønne fyrtårn, mener S og R.

»Vi har alle forudsætninger for at blive vildt bæredygtige, fordi alle her ikke har biler og det er nemt at lave kollektivt trafik og få transportformer, der virker. Jeg vil gerne have, at vi er mere ambitiøse og bliver co-neutrale allerede i 2030 og ikke i 2035, som det er aftalt nu.

Vi er et ressourcestærkt område og vi har ressourcer til at tage et større ansvar for omverdenen. Det handler også om at gøre Frederiksberg som Danmarks elbil-by nummer 1.

Til min store ovreraskelse fandt jeg ud af forleden at kommunen har mere end 100 dieselbiler selv og det synes jeg er forfærdeligt og de skal da bare udfases hurtigst muligt,« mener Michael Vindfeldt.

De to partier har forsøgt at fremme, at kommunerne i hovedstaden selv får lov til regulere omfanget af partikelforurening.

»Når man ved, at 400-500 mennesker om året dør af partikelforurening, så bliver man jo nødt til at gøre noget, mener Michael Vindfeldt.«

Det kunne efter deres opfattelse være et forbud mod dieselbiler på Frederiksberg i 2025.

Flere aktive i kulturliv

Mens en del af deres politiske kolleger torsdag aften deltog i en lukket fest i The Irish Pub i det tidligere Rialto, så var hverken Lone Roklindt eller Michael Vindfeldt blandt gæsterne. Han kalder den nye anvendelse ’en skandale’, mens Lone Loklindt sætter flere ord på:

»Mange er nok enige om, at det var svært at drive teater lige der, men det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke kunne være skabt noget helt andet. Hvor var lige netværket af kulturaktører som i et fælleskab kunne have løftet noget ind dér med en eller anden form for kommunal support.

Der er så rigt et kulturliv som kan udbygges, fordi vi har så mange aktører som i samarbejde med erhvervsliv vil kunne gøre mere i forhold til turister, borgere, og internationale mennesker, der kommer og bor der. Hele den kulturelle diversitet skal vi understøtte endnu mere. Også ved at lade kulturaktører komme ind og løse nogle af de opgaver, som kommunen laver.

Vi har så mange ressourcer, der ikke er i spil. Vi må finde nogle greb, der får folk involveret, for det er ikke nok, at vi bare er glade for at bo her. Vi skal også gøre noget for folks fællesskab i byen,« mener Lone Loklindt.


- læs flere artikler > artikel oversigt...