Erstatning? Lad en advokat hjælpe dig

Du hører nok ikke så meget om det, men erstatningssager er faktisk også en del af det juridiske arbejde i Danmark. Men det er en vanskelig proces, og det kræver, at du får bistand fra en advokat, som har specialiseret sig på dette felt. For selvom du har fået en skade, er det ikke nødvendigvis lige med, at skadevolder af fri vilje ønsker at betale dig en bod. Og i det tilfælde kan Jensen Advokatfirma vise sig at være en fornuftig allieret.

Kan du få erstatning i Danmark?

Ja. Du kan få erstatning i Danmark, men da sagerne normalt ikke har samme mediebevågenhed, som eksempelvis sager i USA, hvor der udbetales meget store beløb, hører du sikkert ikke så meget om dem. Får du en skade af en eller anden art, skal du dog være opmærksom på, at du kan få bod for eksempel svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Men hvornår kan du søge erstatning? De sager, hvor du med fordel kan søge om juridisk bistand med hensyn til en eventuel erstatning, er blandt andet:

  • ● Færdselsuheld
    ● Piskesmæld
    ● Patientskader
    ● Arbejdsskader
    ● Voldsofferskader

Det drejer sig altså om en bred vifte af forskellige sager, der dog alle har det tilfælles, at du på den ene eller den anden måde er kommet til skade. Og mange er faktisk ikke klar over, at de i disse tilfælde kan søge om en erstatning.

Indviklede sager kræver professionel bistand

Det er forbundet med visse vanskeligheder at afgøre, hvordan og hvor meget en eventuel skade skal erstattes med. For hvordan finder du af, hvad et piskesmæld skal koste? Eller kan du sætte en pris på en skade, du har fået i forbindelse med et voldeligt overfald? Det er blandt andet det, en advokat kan hjælpe dig med. Her får du en bistand, der udelukkende tager sigte på at hjælpe dig med at få det optimale ud af en ulykkelig situation.

Med advokatens erfaring kan du få klarhed over det økonomiske aspekt og de praktiske foranstaltninger, som en retssag vil betyde for dig. Retssagen kan komme til at tage lang tid, og skulle den ende i landsretten eller i højesteret, er det i øvrigt en god idé, at du vælger en advokat, som har møderet disse steder. Så sørg for at finde en advokat, der har møderet for Højesteret og på samme tid er specialist i erstatningssager. Det er en sund investering.

Søg hjælp og få svar

Hvis du har været så uheldig at havne i en situation, du mener kunne berettige dig til erstatning, anbefaler vi, at du undersøger, om du kan finde den juridiske bistand, som du har behov for. Når du søger professionel hjælp, vil du nemlig også opleve, at du får et professionelt svar, som du da kan tage stilling til. Du er i din gode ret til at søge godtgørelse, såfremt du uretmæssigt er blevet udsat for en handling, der på den ene eller anden måde har skadet dig.

- læs flere artikler > artikel oversigt...