Følelser og facts i skoledebat

MØDE. Forældre til børn på Skolen på Grundtvigsvej og embedsmændene fra børne- og ungeområdet mødtes torsdag aften for at tale om skolens byggeprojekt, der igen bliver forsinket ¿ denne gang til midt i april.

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

GRUNDTVIGSVEJ: »Hvorfor kan vi ikke bare få Skolen på Bülowsvejs klubhus ’Tempeltræet’ med det samme, de skal alligevel snart have bygget et nyt,« lyder det fra en far, der igen skal høre, at det trækker ud med byggeprojekterne på Skolen på Grundtvigsvej.

Spørgelysten var stor hos de omkring 60 forældre, der torsdag aften var mødt op i auditoriet på Thorvaldsensvej hos KU Science, hvor kommunen havde inviteret til information og spørgetid om skolen, efter endnu en forsinkelse af nybyggeri og skolegård var annonceret.

Børne- og Ungedirektør, Inger Andersen, greb spørgsmålet om klub og svarede håndfast:

»Skolen på Bülowsvej er ved at blive renoveret, så de er også belastet. Deres klubbyggeri står først færdig i 2019/2020, og det nytter ikke noget at skubbe jeres problemer videre til andre skoler,« sagde hun.

Ny dato i april

Ved mødet deltog embedsmænd, men ingen politikere fra Undervisningsudvalget, da det nye udvalg endnu ikke har holdt møde.

Inger Andersen tog ordet fra starten, hvor hun forklarede kort og præcist om situationen.

»Jeg forstår godt, at I er mange, der ser frem til at byggeriet er klart. Det har været et meget udfordrende og kompliceret projekt,« fortalte hun og pegede på en planche over skolen.

Bygningen blev købt i 2010, men først i 2014 blev de første skridt til en ny folkeskole taget. Skolen har foreløbig kostet 185 millioner kroner.

En kartelsag og et nyt udbud er en af årsagerne til forsinkelsen af byggeriet, der skulle stå færdigt 10. januar. Nu hedder datoen april, og det har gjort mange forældre vrede.

Skolechef Gorm Bagger Andersen fortalte om de nye tiltag fra kommunens side:

»Vi har fundet supplerende lokaler på Dyrlægevej, hvor vi kan sætte pavilloner op. Vi søger at fremrykke opsætningen, så skolen kan få flere lokaler. Vi venter også svar på, om vi kan leje en undervisningsbygning på Dyrlægevej. Det får vi svar på 15. januar,« sagde han.

Skimmelsvamp i bygning

Undervejs i fremlæggelsen fik forældrene presset flere spørgsmål ind, selvom spørgetiden først var efter oplægget.

Det var især bekymringer om shared space (delt område, red.) skolegården på Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej, skimmelsvamp og klubfaciliteter, der stod øverst på listen.

En far fattede ikke, at man som entreprenør kunne ’glemme’ at afdække nybyggeriet ordentlig mod regn.

»Entreprenøren har undervurderet al den regn i de sidste seks måneder og har ikke haft afdækket ordentligt. Så vi har varslet dagbøder til entreprenøren, og det kører nu på juristniveau,« forklarede projektchef Finn Holm Carstensen.

Farlig trafik

By- og Miljødirektør Ulrik Winge forstod godt de bekymrede forældre, der ikke er glade for tanken om trafik tæt på børnenes kommende legeområde på Henrik Steffens Vej.

»Grundtvigsvej ensrettes fra Falkoner Allé til Bülowsvej, så der kommer en sikker skolevej med cykelbaner. Henrik Steffens Vej åbnes for trafik, dog ikke mellem 7-17 på hverdage. Vi har stor tiltro til løsningen,« sagde han og understregede, at det også er et beboelseskvarter, hvor folk skal ud og ind.

Anita Lysbæk fortalte efter mødet, at hun er bekymret over kommunens svar:

»Mit hjerte hoppede helt op i halsen, da vi fandt ud af at, de er ved at begå samme fejl og ikke lukker det lille stykke af, der fremover vil blive shared space kl. 7-17 på Henrik Steffens Vej. Vi forudser, at bilister svinger ned ad Henrik Steffens Vej fra Grundtvigsvej og for sent opdager den afspærring, der kommer kl. 7-17 på Henrik Steffens vej før nedkørsel til p-kælder.

Så skal de vende om på meget beskeden plads til fare for børn og de beboere, der bor på Henrik Steffens Vej. Præcis som det i dag er tilfældet foran bommen på hjørnet Henrik Steffens vej/Grundtvigsvej.«

Trafikpatruljer dagligt

I sidste uge startede lærerne med at patruljere ved skolen.

»Vi starter fredag morgen (5. januar, red.) med at patruljere kl. 7-9 og igen kl. 15-17,« oplyste skolens ledelse.

Trods en positiv stemning ved mødet var forældrene bekymrede om datoen i april holder. Og det understregede Inger Andersen, at det gør den.

Forælder Julie Grothen er glad for kommunens initiativ til mødet:

»Jeg er glad for, at vi har fået gjort så meget opmærksom på Skolen på Grundtvigsvej, at forvaltningen stiller op til et møde. Det virker som om, de også er klar til at tage nogle af deres beslutninger op til revurdering, så vi for eksempel kan få afskærmet børnene bedre fra trafikken på Henrik Steffens Vej, når udearealet en dag står klar,« siger hun og fortsætter:

»Vi kan ikke love vores børn, hvornår de får en færdig skole med en skolegård, selvom forvaltningen nu siger, det bliver til april. Der er alt for mange ubekendte faktorer, for eksempel mulig skimmelsvamp i den nye bygning og hele den juridiske sag mellem kommunen og entreprenørfirmaet, som får dagbøder. Og vi taler altså om en skole, hvor der siden 2016 har gået mere end 600 børn. Det er grotesk,« siger hun.

Også Tina Mirecki, der har børn på skolen, var glad efter mødet.

»Det er meget positivt, at der nu endelig lyttes til skolens ledelse og bestyrelse med hensyn til midlertidige tiltag til at afhjælpe situationen på grund af det forsinkede byggeri. Det skulle være sket allerede senest ved indflytningen i august 2016. Vi er desværre blevet bekræftet i, at der virkelig skal råbes urimeligt højt, før Frederiksberg Kommune lytter,« siger hun og fortsætter:

»Vi forældre er fortsat meget utrygge ved den nuværende og fremtidige trafiksituation omkring skolen. Og så forstår vi simpelthen ikke, hvordan det er muligt, at et så vigtigt byggeri kan være tre år forsinket,« siger hun.

Forsinket skolestart

Embedsmændene vil foreslå kommunalbestyrelsen på et møde 15. januar, at man skal skyde skolestarten for 0. klasserne til august. Den oplysning blev modtaget med glæde hos forældrene.

Til april vil det vise sig om forældrene kan juble eller se frem til endnu en forsinkelse.

- læs flere artikler > artikel oversigt...