Fremtiden kan blive en win-win for Frederiksberg og regionen

HOSPITALSGRUND. Superhospitalet Bispebjerg bliver færdig to år før tid. Det betyder, at planen for hospitalsgrundens salg og fremtid speedes op. En regionsformand og en rådmand giver bud,hvordan området igen bliver kommunens.

Af Jeanette Hougaard

jhg@minby.dk

INTERVIEW: Det er den første novembermorgen med frost, og formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), småbander over, at valget til regionsrådet ligger i november, og det at stå på gaden og uddele valgmateriale må tages i små bidder, så man som kandidat ikke bliver gennemkold.

Hun tør op, da hun ser partikollegaen fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse, rådmand Michael Vindfeldt (S) komme hende i møde mellem de smukke, gamle bygninger på Frederiksberg Hospital.

Vi har aftalt at tale om hospitalsgrundens fremtid. I sidste uge kom det frem, at Bispebjerg Hospital bliver færdigt to år før beregnet, så processen om områdets fremtid skal speedes op. Desuden er det for de to socialdemokrater næppe ubelejligt i en valgkamp at signalere tætte bånd mellem de to parter, der kommer til at være helt centrale for områdets udvikling – kommunen og regionen.

Som Sophie Hæstorp Andersen siger: »Situationen omkring Bispebjerg Hospital betyder, at samarbejdet med Frederiksberg Kommune om, hvad Frederiksberg Hospital skal bruges til i fremtiden – det er jo virkelig rykket helt frem. Derfor vil vi glæde os til at komme i endnu tættere dialog med kommunen. Meget af arealet er udlagt til erhverv, og det kunne være spændende at tale om, hvilke andre muligheder der er.«

Michael Vindfeldt : »Vi kommer til at slå mange af stregerne i forhold til planlægning i den kommende valgperiode, hvor vi måske før har tænkt, at det ville komme til at strække sig over to valgperioder.«

Oplagt at overtage

Hvordan ser I hver især muligheden for, at Frederiksberg Kommune kan overtage arealet?

Michael Vindfeldt: »I Aarhus og Hørsholm har man valgt en model, hvor kommunen går ind og overtager hospitalsgrundene og selv går ind og udvikler dem og selvfølgelig sælger dem. Det synes vi, er helt oplagt at gøre her, for det er så stort et område af Frederiksberg og det sidste store byudviklingsprojekt, der kommer til at være og derfor har det betydning for hele Frederiksberg. Vi ejer oven i købet 25% selv, og for at få samtænkning af udviklingen der, så synes vi i Socialdemokratiet, at det er oplagt, hvis vi gik ind og købe det.

Det kunne være rent kommunalt, men man kunne også forestille sig at få nogle eksterne partnere ind. Det vigtige er, at det er kommunen, der har den bestemmende indflydelse i et projektudviklingsselskab. Det kunne også være en mulighed, at man udskiller det i et selvstændigt selskab, hvor kommunen for eksempel indskyder de ejendomme vi ejer, får udviklet på dem og så får genereret noget kapital og får lagt en god og langsigtet plan for hele området.«

Lidt tungt samarbejde

Region Hovedstaden har tidligere brugt Freja Ejendomme (statens ejendomsselskab) som udvikler. Men erfaringerne taler ikke 100% for en gentagelse selvom der er forhandlinger i gang. Samarbejdet har efter regionsrådsformandens opfattelse været »lidt tungt«. En anden mere succesfuld model har været at gå i et tæt samarbejde med en kommune om et område.

Sophie Hæstorp Andersen:

»Der har vi indgået aftale om, at kommunen køber grunden på nogle vilkår, der for os handler om, hvad det er man tror, der kunne blive udviklet der.

Hvis det her på hospitalsgrunden for eksempel ender med at der bliver boliger i langt større omfang end det ligger til i dag, så kan vi få en ejendomsvurdering af området, der er helt anderledes. Hvis man derimod køber grunden med den status, som arealet har i dag, hvor hovedparten er udlagt til erhverv, så er grunden tilsvarende mindre værd.

Så for mig er det en win-win, at vi indgår i et meget tæt partnerskab med Frederiksberg Kommune om, hvilke planer, de sidder med i den næste periode.«

- læs flere artikler > artikel oversigt...