Hospitalsgrunden skal være et nyt kvarter

PLANER. Kom til møde 8. juni om planerne for hospitalsgrunden og kom med gode ideer.

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

FREDERIKSBERG HOSPITAL: Der er blevet gættet og ønsket rigtig længe om, hvad der kommer til at ske med de mange bygninger og grunden, når Frederiksberg Hospital flytter.

Borgerne og lokale virksomheder inviteres til det første møde omkring fremtidsplanerne på hospitalsgrunden. Mødet finder sted fredag 8. juni kl. 15-18, hvor der er mulighed for at komme med ideer og lære området bedre at kende.

Der er tale om et gående møde, og mødestedet er Stockflethsvej 2.

Nedsat udvalg

I sidste uge nedsatte kommunalbestyrelsen et midlertidigt politisk udvalg, der skal stå i spidsen for arbejdet med hospitalsgruden, hvor borgmester Jørgen Glenthøj (K) er formand. I rådet sidder også Jan E. Jørgensen (V), Mette Bram (Å) som næstformænd, i selskab med Helle Sjelle (K), Michael Vindfeldt (S), Lone Loklindt (R), Thyge Enevoldsen (Ø) og Balder Mørk Andersen (SF).

Missionen er at tage de første skridt mod at skabe en fælles vision for, hvad der skal ske på hospitalsgrunden.

Flytter ud i 2023

Når Region Hovestaden flytter de sidste afdelinger væk fra Frederiksberg Hospital i 2023, bliver bygningerne og grunden ledig. Det giver derfor Frederiksberg mulighed for at skabe et nyt kvarter, hvor de bevaringsværdige bygninger bevares.

Borgmester Jørgen Glenthøj (K) fortæller:

»Det er helt unikt, at vi på Frederiksberg får mulighed for at skabe et nyt kvarter. Derfor skal vi sikre, at vi skaber mest mulig værdi for flest mulige borgere, samtidig med at vi tager hensyn til de kvaliteter, der allerede er på grunden. Derfor lægger vi op til en grundig inddragelsesproces allerede i denne første fase, hvor vi skal udarbejde en vision for grunden,« siger han.

Visionsprocessen sættes i gang med en event i forbindelse med Frederiksberg Dagene i juni og løber helt frem til efteråret.

I perioden er der muligt for at komme med ideer til den fremtidige udvikling. Ideerne kan du aflevere digitalt og på en række events henover sommeren.

Ikke alle ønsker opfyldes

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), ser frem til processen:

»Det giver sig selv, at vi ikke kan opfylde alle ønsker. Men jeg ser frem til en indledende proces, hvor vi er åbne over for alle pointer. På den måde får vi identificeret nogle temaer og tendenser, og det giver os politikere endnu bedre forudsætninger for at træffe de rette beslutninger,« siger han.

Når den første del af processen er over, vil Frederiksberg Kommune lave en skitse til en vision om den kommende udvikling.

Løse ejerforhold

Hospitalsgrunden ejes af Region Hovedstaden, og det er ikke afgjort, hvordan ejerforholdene bliver efter 2023.

»Frederiksberg Kommune er dog allerede i indledende forhandlinger om et eventuelt køb, og ejerforholdet afgøres sideløbende med visionsarbejdet,« fortæller Jan E. Jørgensen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...