Howitzvej får cykelsti

TRAFIK. Cyklisterne kan glæde sig til foråret, når arbejdet med anlæggelse af cykelsti på Howitzvej går i gang.

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

HOWITZVEJ: Snart kommer turen til Howitzvej, der skal have cykelsti til foråret. Det er Frederiksberg Kommunes mission, at alle de lokale trafikveje skal have cykelsti- eller baner inden udgangen af 2020.

By- og Miljøudvalget har nærstuderet tre løsningsmodeller og er faldet for løsning nummer tre, der er en kombination af de to andre løsninger.

Howitzvej er 750 meter lang, og der kører ca 5.000 biler og 2.350 cyklister igennem vejen hver dag, hvor hastigheden ligger på 40 km/t. Linje 71 og 74 kører også på vejen, der også bruges som udrykningsvej af brandstationen.

Der har været borgerhøring om cykelstien i oktober, hvor der kom 156 høringssvar. Borgerne er blandt andet bekymrede for bilernes høje fart, og at det er usikkert at være cyklist på vejen, men også at krydse vejen som fodgænger. Udsigten til en cykelsti er blevet modtaget positivt.

En grøn park på vej

Løsningsforslaget tre giver mulighed for at etablere 16 nye p-pladser og etablere fortove og cykelstier i normal bredde.

Trafikken kommer til at køre i begge retninger på Howitzvej mellem Hospitalsvej og Falkoner Allé.

Det gør, at der bliver mulighed for at anlægge en mindre grøn park i det sydøstlige hjørne af krydset Nordre Fasanvej og Howitzvej.

Det betyder, at der kommer mere trafik på Hospitalsvej, da det nok bliver vejen som de fleste bilister vil benytte.

Da der er mulighed for, at cyklister vil blive ’gemt’ for både højre- og venstresvingende biler vælger kommunen at sløjfe et par p-pladser for at få et bedre udsyn for trafikanterne.

Et stykke ensrettes

På grund af cykelstiens indtog vil der komme en delvis ensretning af Howitzvej fra Hospitalsvej til Nordre Fasanvej.

Derfor kommer der en mindre ombygning af krydset Nordre Fasanvej og Howitzvej, da højresvingsbanen fra Nordre Fasanvej og ligeudbanen fra Finsensvej bliver overflødige. I krydset vil der blive lavet fremrykket cykelsti i de to kryds.

Der er afsat 13 millioner kroner til cykelsti-projektet.

- læs flere artikler > artikel oversigt...