København har afsat penge til undersøgelse af Bispeengbuen

UNDERSØGELSE. København har, ligesom Frederiksberg, afsat penge til at undersøge mulighederne for at rive Bispeengbuen ned.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

FORHANDLING: På budget ’18 afsatte Frederiksberg Kommune 200.000 kroner til at undersøge mulighederne for at rive Bispeengbuen ned.

Med den netop afsluttede overførselssag i København afsatte kommunen ligeledes 200.000, så de sammen med Frederiksberg kan se nærmere på, hvad der kan lade sig gøre.

»Det er et vigtigt skridt, København har taget. Det viser, at begge kommuner er seriøse omkring at arbejde videre med det her,« siger Jan E. Jørgensen fra Venstre, der både sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og i Folketinget.

Pengene fra de to kommuner skal bruges til at undersøge, hvad det vil koste at rive Bispeengbuen ned og i stedet tunnellægge vejen, som i dag er en populær indfaldsvej til København.

Tidligere har projeketet Åbn Åen fået lavet en rapport hos Rambøll, der viser den hidtil billigste løsning.

Det er den og andre rapporter, som de to kommuner nu skal granske for at blive mere sikre på, hvad det skal koste at tunnellægge ’Buen’.

Staten som medspiller

For at nå frem til den endelige pris indregner man en række faktorer. Herunder pris på nedrivning af buen, opførsel af tunnel og på indtægtssiden salg af de byggegrunde, der kommer ovenpå tunnellen.

Det regnestykke bliver dog yderligere kompliceret af, at staten, som det er i dag, ejer Bispeengbuen.

Staten har allerede afsat 125 millioner kroner, som skal bruges på at istandsætte ’Buen’, så den kan stå der mange år endnu. Det er en proces, der efter planen, skal igangsættes fra 2020.

Lars Weiss (S), der sidder i Københavns borgerrepræsentation og i Teknik- og Miljøudvalget, håber, at staten i stedet vil skyde pengene i en nedrivning og efterfølgende tunnellægning.

»Staten står foran at skulle bruge et trecifret millionbeløb på at renovere Bispeengbuen. Hvis de penge kunne bruges på noget, der kunne være med til at give byen et løft, så håber jeg da stærkt på, at transportministeren vil gå konstruktivt ind i de drøftelser,« siger han.

Ingen penge med

I et brev fra januar 2018 skriver Transportminister, Ole Birk Olesen (LA), til tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ø) og Jan E. Jørgensen, at han gerne vil drøfte sagen med de to kommuner. Han lægger dog ikke op til, at pengene kommer til at følge med.

»Som jeg tidligere har udtalt, anser jeg det ikke for en statslig opgave at bruge midler på at lægge Bispeengbuen under jorden,« skriver ministeren, som gerne vil tale om at overdrage vejen fra staten til kommunerne. Den løsning er Jan E. Jørgensen dog ikke umiddelbart tilhænger af.

»Det er statens vej, så de har ansvaret og de har økonomien, og vi skulle gerne have staten til at forpligte sig på at være en del af projektet også, hvis ’Buen’ bliver til en tunnel,« siger han.

Næste skridt i processen er et møde mellem de to kommuner og ministeren. Mødet er dog endnu ikke i kalenderen.

»Vi skal have et møde med ministeren, og så har jeg jo tænkt mig at misbruge min dobbeltkasket på det skammeligste til at få staten til at forpligte sig på det her,« siger Jan E. Jørgensen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...