Kommunale ældreboliger står tomme

ÆLDREBOLIGER. 12 ældreboliger står tomme på Lauritz Sørensens Vej. Det vil komme til at koste i omegnen af 1,7 mio. kroner i tabt husleje. »Moralsk ude i hampen«, kalder en beboer håndteringen af det.

Af Jeanette Hougaard

jhg@minby.dk

BOLIGER: »Det er moralsk ude i hampen.« Annelise Larsen er ikke i tvivl om, hvad hun mener om den måde, kommunens ældreboliger på Lauritz Sørensens Vej forvaltes på.

Hun har som beboer i bebyggelsen Solbjerg Have konstateret, at flere af lejlighederne på Lauritz Sørensens Vej 25-99 står tomme. Og det har nogle af dem gjort i flere år. Allerede i februar 2016 prøvede hun at vække kommunens opmærksomhed på en lejlighed, som havde stået tom siden 1. februar 2013.

Men siden en mail fra kommunens visitationschef og en forklaring om, at lejligheden havde skimmelsvamp, er der ikke sket noget. Bortset fra at endnu flere lejligheder i dag står tomme.

Ud af de 45 ældreboliger som Frederiksberg Kommune ejer i bebyggelsen, står 12 lejligheder tomme på nuværende tidspunkt. En af dem vil dog formentlig blive udlejet som genhusningsbolig fra januar 2018.

»Det gør mig harm, at vi borgere på Frederiksberg betaler for det slendrian, som jeg vil kalde det med et meget pænt ord. Det støder mig, fordi der er så mange mennesker, der ikke kan få en bolig. Jeg kender til folk, der har rendt oppe på det rådhus for at få en bolig. Som borger i en kommune har jeg svært ved at se på det der. Det støder min moral,« siger Annelise Larsen, da vi mødes hjemme i hendes lejlighed.

Hun kunne godt få øje på et alternativ til, at boligerne bare står og fiser husleje af på skatteborgernes regning.

»Hvis de har stået tomme, så kunne man måske have lejet dem ud til studerende for et år ad gangen. Det er moralsk helt ude i hampen,« siger Annelise Larsen om dét, der i stedet er sket.

Kostbar overgang

By- og Miljødirektør Ulrik Winge forstår godt, at Annelise Larsen stiller spørgsmål ved de tomme boliger, men forklarer:

»Hvad angår de konkrete boliger, så forstår jeg godt, hvis man undrer sig over, at enkelte har stået tomme så længe. Det skyldes netop, at de skal totalrenoveres og ombygges til almene ældreboliger i forbindelse med helhedsplanen for Solbjerg Have – og igangsætningen af helhedsplanen er desværre blevet forsinket,« svarer ham i en mail til Frederiksberg Bladet.

Det er seks-syv år siden, at kommunen begyndte at forhandle med Frederiksbergs Forenede Boligselskaber (FFB) om at sælge boligerne til boligselskabet og overlade den omfattende renoveringsplan til den nye ejer.

Planen var, at renoveringen skulle have foregået i 2014-2017, men det blev forsinket, fordi FFB blandt andet måtte afvente en godkendelse til at ombygge boligerne til almene ældreboliger. Salget til FFB er blevet endeligt godkendt i november og er nu afsluttet.

Nervøse for udlejning

I forvaltningen har man undervejs konkluderet, at man ikke ønskede at istandsætte lejlighederne efterhånden som de blev tomme for i stedet, som Annelise Larsen foreslår, at udleje dem midlertidigt.

»Vi har været lidt nervøse for en midlertidig udlejning. Lejeloven giver lejeren mange rettigheder, så det kan godt være vanskeligt at få lejerne ud igen, når vi ville få brug for boligerne. Det ville være ærgerligt, hvis vi endte i en situation, hvor vi ikke kunne bruge lejlighederne til de ældre, som boligerne er beregnet til,« siger vicedirektør Ingvar Sejr Hansen fra By- og Miljøområdet. Han henviser til, at lejlighederne skal bruges til genhusning af beboerne, når renoveringen af ejendommen går i gang.

Overfor Frederiksberg Bladet fremhæver forvaltningen, at det i gennemsnit koster 150.000 kroner at istandsætte en lejlighed. Man har dog ikke udarbejdet nøjagtige skøn for, hvad det ville koste at istandsætte de tomme boliger på Lauritz Sørensens Vej og bruge dem til tidsbegrænset udlejning.

I en mail til Bladet skriver Maria Sørensen, chefkonsulent i By- og Miljø, at kommunens mangeårige erfaringer med midlertidlig udlejning er, at det ikke kan betale sig.

Det koster kassen

Det påvirker naturligvis kommunens økonomi, når boliger ikke giver kommunen en forventet huslejeindtægt. Frederiksberg Bladet har beregnet, at de 12 tomme lejligheder fra 2013 og til dato har kostet Frederiksberg Kommune 1.041.039 kroner i tabt husleje.

Da intet tyder på, at kommunen vil udleje dem midlertidigt fremover, vil de fortsat stå tomme indtil i hvert fald i slutningen af 2018, hvor renoveringen påbegyndes. Hvis manglede indtægter for 2018 medregnes, er der tabte huslejeindtægter for 1.720.828 kroner.

Dog skal lejlighederne rengøres og istandsættes, hvis de skulle lejes ud. Den omkostning ville kunne have kostet over en million kroner, skønner kommunen på baggrund af tidligere erfaringer med boligerne i området.

I stedet forventer kommunen, at puslespillet med at genhuse beboerne i et eller andet omfang bliver lettere at få til at gå op med de mange tomme lejligheder på hånden. Men lejlighederne skal selvfølgelig stadig først istandsættes for at kunne anvendes til genhusning.

Kunne man i bagklogskabens lys have valgt at istandsætte de tomme boliger for længe siden og brugt dem til beboelse indtil renoveringen påbegyndes?

»Det er svært at sige, hvor meget vi har tabt på, at lejlighederne har stået tomme. Den tabte indtægt skal nemlig ses i sammenhæng med de store udgifter, som vi ville skulle have brugt på at gøre lejlighederne beboelige. Men havde vi vidst, at renoveringen ville blive forsinket, så havde vi set nærmere på, om det kunne havde betalt sig at leje flere af lejlighederne ud,« siger Ingvar Sejr Hansen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...