Konstituering: Formandsposter deles til højre og venstre

KOMMUNALVALG. Det smalle valgresultat mellem rød og blå blok talte for et bredt samarbejde – og sådan bliver det. Nu får også Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten formandsposter.

Af Jeanette Hougaard

jhg@minby.dk

VALGRESULTAT : En ny konstitueringsaftale er netop indgået mellem Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Radikale.

Aftalen beskriver indtil videre, hvilke partier, der får formandskabet for de enkelte udvalg. Først når de enkelte udvalg konstituerer sig 15. januar, bliver navnene på formænd og udvalgsmedlemmer offentliggjort.

Konstitueringsaftalen viser med tydelighed, at det tætte løb med kun 168 stemmer i forskel mellem henholdvis det røde og det blå valgforbund, kaldte på et bredt samarbejde hen over midten.

De fem partier har nu indgået en aftale, der sikrer, at også Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten får formandsposter. Aftalen betyder, at Konservative (Jørgen Glenthøj) får borgmesterposten. 1. viceborgmesterposten tildeles Venstre og 2. viceborgmesterposten går til Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet overtager formandskabet for Undervisningsudvalget.

Udvalg bliver delt

Det nuværende Sundheds- og Omsorgsudvalg nedlægges og erstattes af to nye udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget som det ene udvalg, hvor Enhedslisten får formandsskabet, og et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, der går til Konservative.

Radikale besætter formandskabet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Venstre (Jan E. Jørgensen) fortsætter i formandskabet for By- og Miljøudvalget.

Konservative besætter desuden formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget, Bolig- og ejendomsudvalget og Socialudvalget.

Sidst,men ikke mindst, overtager Liberal Alliance formandsposten for Børneudvalget.

Magistraten udvides til 11 medlemmer og her er tradition for, at alle partier er repræsenteret.

Bred tilfredshed

Borgmester Jørgen Glenthøj (K) ser frem til at kommunens udfordringer løses i et bredt samarbejde fremover.

»Vi står over for spændende udfordringer i den kommende periode, og jeg har fuld tillid til, at vi løser de udfordringer sammen og i en konstruktivt samarbejde. Vi vil alle det bedste for Frederiksberg – og vi løfter ansvaret sammen. Det understreger denne historisk brede konstituering, som allerede har lagt kimen til et konstruktivt samarbejde,« siger han.

Også Socialdemokratiets og Radikales spidskandidater godt tilfredse med aftalen.

»Frederiksbergs vælgere har sagt nej til blå blokpolitik. Socialdemokratiet opfordrede derfor allerede på valgnatten til en bred konstituering, og vi er glade for, at der nu kommer en bred konstituering. For os har det været afgørende, at den SR-akse, vi gik til valg på før valget også består efter valget. Vi står derfor styrket og ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde med de Radikale, hvor vi vil forsøge at lave mest mulig politik bredt og henover midten,« udtaler Michael Vindfeldt (S) i en kommentar til aftalen.

Radikales Lone Loklindt roser også den nye aftale.

»Radikale Venstre gik til valg på at opnå et nyt politisk styre med bredt samarbejde hen over midten. Nu er det så lykkedes os at komme med i en bred konstituering hen over midten, og jeg vil gerne anerkende borgmester Jørgen Glenthøj for at have lyttet til vælgerne og rakt hånden ud til det brede samarbejde. Det har været konstruktive forhandlinger, som er endt med et positivt resultat,« siger hun.

Enhedslisten er ikke en del af selv aftalen, men blev alligevel sikret en formandpost.

»Vi håber, at vi kan gøre en forskel på ældreområdet. Det bliver noget med at bruge de muligheder man har som formand og f.eks kæmpe imod forslag om nedskæringer. Men dels tror vi ikke, at der er så mange besparelser tilbage på ældreområdet, og dels håber vi at et ønske om bredere samarbejd ikke kun handler om poster, men også om politik,« siger Thyge Enevoldsen.

Fra LA til Enhedslisten

Formandskabet for Børneudvalget stod højest på ønskelisten for Laura Lindahl (LA).

»Jeg er sindsygt glad for den aftale og for at få Børneudvalget. Jeg har selv to børn, den ene går i vuggestue og den anden i børnehave, så jeg har området tæt inde på livet og så er jeg børneordfører på Christiansborg,« siger Laura Lindahl.

Om aftalens vidde, der rækker helt ud til Enhedslisten, siger hun:

»Det er ikke så vigtigt for mig, hvem jeg samarbejder med, men hvad vi samarbejder om. Men jeg kunne ikke acceptere, at Enhedslisten f.eks fik By- og Miljøudvalget, fordi de har et noget anderledes syn på biler end vi har, hvorimod ældreområdet – her tror jeg, at vi alle er enige om, at de ældre skal have det godt,« siger hun.

Tilføjelse: Konstitueringen er fremrykket og aftalen forventes godkendt på kommunalbestyrelsesmøde 11. december

- læs flere artikler > artikel oversigt...