Plads til nørklere, bier og alle de andre frivillige

FEST. Frederiksbergs første medborgercenter viste sig frem på Nordens Plads.

Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

FRIVILLIGT: »Hvis ikke det var for de frivillige, så var vi her ikke«, fortæller Jacob Brønnum, der er leder af det nye Medbogercenter på Nordens Plads på bagsiden af Domus Vista centret.

Og antallet af ildsjæle holder ham travlt beskæftiget. Det kunne man tydeligt se da centeret holdt åbningsfest midt i september.

»Vi har jo været i gang siden 1. juli, så det var mere en fejring af vores nye sted og den frivillige virketrang. Og de var da mødt talstærkt op med alt lige fra nørkleri til biavl,« fortæller Jacob Brønnum, der stadig er en travl mand, også et par uger efter festen.

Medbogercentret er en del af Biblioteket Frederiksberg, tre værter hjælper med praktiske spørgsmål og med at få borgernes gode ideer gjort til virkelighed. Her er plads til møder mellem borgere på tværs af generationer og kulturer.

Borgmester Jørgen Glenthøj har store forventninger til det moderne forsamlingshus.

»Området omkring Nordens Plads er i gang med en omfattende udvikling og medborgercentret spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre sammenhængskraften i området. Her skal beboerne kunne mødes på kryds og tværs og forhåbentlig blomstrer der en masse idéer, fællesskaber og initiativer til konkrete aktiviteter,« sagde han i en pressemeddelelse inden festen.


- læs flere artikler > artikel oversigt...