FOR UNGE. To matematikcafeer åbner 9. januar på lokale skoler, hvor unge kan få hjælp til brøker og ligninger.

Af heidi Engelund

hee@minby.dk

LEKTIER: Har du svært ved andengradsligninger eller får du ondt i hovedet, når du hører ordet brøker? Så er der godt nyt på vej.

Tirsdag 9. januar åbner en non-profit organisation Matematikcenter to matematikcafeer på Frederiksberg, men der er også hjælp at hente på hjemmesiden www.webmatematik.dk, hvor du kan få lektiehjælp online tirsdag og onsdag kl. 19.30-21.30. Begge steder er hjælpen gratis.

Matematikcafeerne er for alle, der har brug for lektiehjælp, og man behøver ikke at være elev på de to skoler, hvor lektiehjælpen finder sted.

Et løft i matematik

Matematikcafeerne foregår om tirsdagen på H.C. Ørsteds Gymnasiet på Stæhr Johansens Vej 7 og Johannesskolens Gymnasium på Troels-Lundsvej 15. Tidspunktet er begge steder kl. 15.30-17.30.

»Det er ikke altid at man lige når at komme forbi i matematikcaféens åbningstid. Derfor har vi åbnet et nyt tilbud i oktober sidste år, som vi kalder Webmatlive.dk. Det er en form for online matematikcafé, hvor man kan få hjælp derhjemme af vores frivillige,« fortæller Kathrine Predstrup fra Matematikcentret.

De frivillige kan hjælpe på alle niveauer i folkeskolen og op til A-niveau på ungdoms- og voksenuddannelser.

»Vi håber, at elever og studerende på Frederiksberg vil komme og besøge os i matematikcaféerne, når de skal lave deres lektier og afleveringer i matematik. De frivillige står i hvert fald klar til at hjælpe og give dem et løft i matematik,« fortæller Kathrine Predstrup fra Matematikcenter.

- læs flere artikler > artikel oversigt...